Tranziție Justă: De la cărbune la energii verzi

Tranziție Justă este un program al Uniunii Europene care vizează sprijinirea regiunilor și sectoarelor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică până în 2050. Acest program face parte din Pactul verde european, care are drept obiectiv ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic și să promoveze o creștere economică durabilă și echitabilă.

Tranziție Justă se bazează pe trei piloni: Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), o schemă specifică în cadrul programului InvestEU și o facilitate de împrumut pentru sectorul public pusă la dispoziție de Banca Europeană de Investiții. FTJ oferă granturi pentru a finanța proiecte de diversificare economică, recalificare profesională, reabilitare a terenurilor industriale și promovare a energiilor regenerabile și curate. Schema specifică pentru tranziție din cadrul InvestEU atrage investiții private pentru a sprijini activități legate de tranziția energetică. Facilitatea de împrumut pentru sectorul public mobilizează finanțare publică pentru a cofinanța proiecte de interes comun în domeniul energiei și al mediului.

România este una dintre țările care beneficiază de sprijinul FTJ, având alocată suma de 2,14 miliarde de euro. Această sumă va fi distribuită în șase județe: Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș și Prahova. Aceste județe au fost selectate în funcție de dependența lor de combustibilii fosili, în special cărbunele, sau de prezența unor industrii cu emisii ridicate de dioxid de carbon, cum ar fi producția de oțel, ciment sau îngrășăminte.

Printre proiectele care vor fi finanțate din FTJ se numără:

  • crearea de noi spații verzi pe terenurile industriale dezafectate din sectorul minier și pe siturile industriale abandonate;
  • înființarea de întreprinderi mici și mijlocii în sectoare care promovează economia circulară, activitățile tradiționale sau producția de materiale de construcție ecologice;
  • investiții în tehnologii din domeniul energiei din surse regenerabile și curate, cum ar fi hidrogenul;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin promovarea producției de oțel verde la Galați și de amoniac verde la Azomureș;
  • programe ample de formare pentru perfecționare și recalificare a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Tranzitie Justa este un program ambițios și necesar pentru ca România să își respecte angajamentul de a elimina treptat cărbunele până în 2032 și de a contribui la atingerea obiectivului european de neutralitate climatică până în 2050. Acest program va avea un impact pozitiv asupra mediului, economiei și societății românești, oferind noi oportunități și perspective pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor vizate.

Cum vă poate ajuta Todos & Company să accesați Fondul pentru o tranziție justă

Dacă sunteți o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie sau o organizație publică sau non-profit din una dintre regiunile eligibile pentru FTJ și aveți un proiect care se încadrează în obiectivele programului, puteți solicita sprijinul experților în accesare de fonduri europene de la Todos & Company. Todos & Company este o firmă de consultanță în afaceri și management, cu o experiență de peste 15 ani pe piața românească, care oferă servicii de calitate și personalizate pentru clienții săi din diverse domenii de activitate. Todos & Company vă poate oferi asistență în următoarele etape:

  • Identificarea oportunităților de finanțare din FTJ și a celorlalte instrumente ale Mecanismului pentru o tranziție justă;
  • Elaborarea documentației necesare pentru depunerea cererii de finanțare, inclusiv planul de afaceri, studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu etc.;
  • Monitorizarea stadiului de evaluare a cererii de finanțare și comunicarea cu autoritățile competente;
  • Implementarea proiectului finanțat, respectând condițiile contractuale și cerințele legale;
  • Raportarea activităților și rezultatelor proiectului, precum și gestionarea cheltuielilor eligibile.

Prin colaborarea cu Todos & Company, veți beneficia de expertiza și cunoștințele unei echipe profesionale și dedicate, care vă va ghida și sprijini pe tot parcursul procesului de accesare a fondurilor europene nerambursabile. Astfel, veți putea realiza proiectul dorit și veți contribui la tranziția verde a României. 

Distribuie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *