Subvenții de 30.000-120.000 EURO pentru microîntreprinderi din Regiunea Vest, în perioada august-septembrie 2023: săli de fitness, construcții, jocuri video, fotografie și alte servicii

În regiunea de dezvoltare Vest, microîntreprinderile din domeniul serviciilor din cele patru județe vor avea acces la fonduri europene în valoare de 30.000-120.000 de euro pentru investiții. Această oportunitate de finanțare va fi disponibilă într-o sesiune de înregistrare care se va deschide în perioada august-septembrie 2023, conform proiectului de ghid consolidat publicat în cadrul Programului Regional Vest. Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Vest a publicat a doua variantă a proiectului de ghid al solicitantului de finanțare pentru intervenția regională 1.3.A – Sprijin pentru microîntreprinderi, apelul de proiecte nr. PRV/1.3.A/2. Bugetul total alocat acestui apel este de 10 milioane de euro și este destinat microîntreprinderilor din domeniul serviciilor din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.

Noul calendar orientativ este următorul:

 • Ghidul solicitantului (versiunea a doua) rămâne în consultare până la data de 06.06.2023, ora 12:00. Observațiile și propunerile pot fi trimise la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.
 • Iunie 2023 – se va publica Ghidul final. Antreprenorii vor avea la dispoziție două luni pentru a-și pregăti proiectele.
 • August 2023 – Septembrie 2023 – va avea loc sesiunea de depunere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS2021. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului, inclusiv valoarea aferentă supracontractării, este acoperit mai devreme.

Din bugetul total de 10 milioane de euro, se vor acorda fonduri nerambursabile în următoarea manieră:

 • 30.000 – 120.000 euro pentru microîntreprinderile care au înregistrat venituri corespunzătoare codurilor CAEN pentru care solicită finanțare, reprezentând cel puțin 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • 30.000 – 60.000 euro pentru microîntreprinderile care au înregistrat venituri corespunzătoare codurilor CAEN pentru care solicită finanțare, reprezentând mai puțin de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau care nu au înregistrat deloc venituri din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN pentru care solicită finanțare, aceasta reprezentând o activitate nouă la nivelul societății.

Beneficiarii trebuie să asigure și o cofinanțare proprie pentru cheltuielile eligibile în următoarea proporție:

 • 24% în județul Timiș
 • 17% în județul Arad
 • 10% în județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Activitățile eligibile includ:

 • Achiziționarea de active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice pentru obținerea unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe achiziționate.
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing generate de codurile CAEN finanțate.
 • Activități din domeniul economiei circulare sau dezvoltarea de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.
 • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale pentru agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 19 – Domenii de activitate eligibile la Ghidul solicitantului de finanțare.

Printre cheltuielile necesare în proiecte se numără și publicitatea, inclusiv “transmiterea pentru publicare a două comunicate de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc)”.

Condițiile pentru microîntreprinderile din regiunea Vest sunt următoarele:

 • Solicitantul trebuie să fie o societate constituită conform Legii nr. 31/1990 sau o societate cooperativă constituită conform Legii nr. 1/2005, sau să funcționeze în baza OUG nr. 6/2011.
 • Sediul social al solicitantului de finanțare trebuie să fie situat în regiunea Vest, iar locația de implementare a proiectului să fie în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din regiunea Vest, sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din regiunea Vest.
 • Locația de implementare a proiectului trebuie să fie situată în mediul urban, inclusiv în satele aparținătoare municipiilor și orașelor din regiunea Vest, sau în stațiunile turistice atestate conform legii din regiunea Vest.
 • Solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile asociate, trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor. Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic de 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei.
 • Solicitantul de finanțare trebuie să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal complet anterior depunerii cererii de finanțare, adică să fi fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021, conform informațiilor preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
 • Solicitantul de finanțare trebuie să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, adică în anul 2022 (Profit exploatare > 0), conform informațiilor din Situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor.

Lista domeniilor eligibile este prezentată ca anexă la viitorul Ghid și cuprinde aproape 70 de coduri CAEN, printre care se numără:

 • 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 • 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 7420 Activități fotografice
 • 8622 Activități de asistență medicală specializată
 • 8623 Activități de asistență stomatologică
 • 9313 Activități ale centrelor de fitness
 • 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare (în stațiuni turistice)
Distribuie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *