Toate companiile cu peste 500 angajați sunt obligate să raporteze informații nefinanciare

Ordinul 3456/2018 („Ordinul), publicat în Monitorul Oficial al României nr. 942/7 noiembrie 2018 aduce modificări și completări reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, intrând în vigoare la 1 ianuarie 2019

Conform notei de fundamentare a Ordinului, de la momentul intrării în vigoare a reglementării prin care s-a introdus obligativitatea întocmirii declarației nefinanciare de către entitățile de interes public cu peste 500 angajați (Ordinul 1802/2014), s-a constatat manifestarea unui interes semnificativ cu privire la aspectele referitoare la raportarea nefinanciară. Un subiect frecvent dezbătut s-a referit la aria de aplicabilitate a cerinței și la posibilitatea de extindere a acesteia, astfel încât să vizeze un număr mai mare de entități la nivel național.

Prin prezentul Ordin se impune extinderea ariei de aplicabilitate a obligațiilor de prezentare de informații nefinanciare asupra tuturor operatorilor economici (nu numai entitățile de interes public) care depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați, începând cu exercițiul financiar 2019.

Lărgirea ariei de raportare va conduce la creșterea semnificativă a numărului de entități sub incidența obligativității elaborării declarației nefinanciare, această măsură având un impact pozitiv în sensul creșterii nivelului de transparență al entităților, aspect determinant în contextul preocupărilor din domeniul sustenabilității și responsabilității sociale.

Pasul următor

Pentru a afla mai multe detalii și pentru a discuta în continuare cu experții noștri, astfel încât sa va conformați cu cerințele legale in domeniul raportării de informații nefinanciare, nu ezitați să ne contactați.

Vă putem asista pe parcursul procesului de raportare, în toate etapele aferente:

  • determinarea relevanței fiecăruia dintre subiectele enumerate pentru a fi incluse în declarația nefinanciară (aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită);
  • definirea de strategii, politici, riscuri, indicatori de performanță privind subiectele anterior menționate, în cazul în care compania nu a implementat asemenea elemente;
  • elaborarea unei declarații nefinanciare (fie inclusă în raportul administratorilor, fie într-un raport separat) conform celui mai utilizat cadru de raportare în domeniu la nivel mondial (Standardele GRI)

Distribuie