Termeni și Condiții
Ultima actualizare: 26 octombrie 2020

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții înainte de a utiliza serviciul nostru.

Interpretare și definiții
Interpretare
Cuvintele din care este scrisă litera inițială au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții vor avea același înțeles indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții
În sensul acestor Termeni și Condiții:

Afiliat înseamnă o entitate care controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu un partid, în cazul în care “control” înseamnă participații de 50% sau mai mult din acțiuni, participații sau alte valori mobiliare cu drept de vot pentru alegerile de administrație sau de altă autoritate de management.

Èšara se referă la: România

Compania (denumite fie “Compania”, “noi”, “Noi” sau “Nostru” în acest Acord) se referă la Todos Company SRL, Strada Logofat Luca Stroici nr.2 et.1.

Dispozitiv înseamnă orice dispozitiv care poate accesa serviciul, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.

Serviciul se referă la site-ul web.

Termenii și Condițiile (denumite și “termeni”) înseamnă acești Termeni și Condiții care formează întregul acord între dvs. și companie cu privire la utilizarea Serviciului. Acest Acord de Termeni și Condiții a fost creat cu ajutorul generatorului de Termeni și Condiții.

Serviciul Social Media al unei terțe părți înseamnă orice servicii sau conținut (inclusiv date, informații, produse sau servicii) furnizat de o terță parte care poate fi afișat, inclus sau pus la dispoziție de către serviciu.

Site-ul se referă la compania Todos, accesibil de la http://todos-hr.ro

Vă referiți la persoana care accesează sau utilizează serviciul sau la compania sau la altă entitate juridică în numele căreia persoana respectivă accesează sau utilizează serviciul, după caz.

Confirmare
Acestea sunt termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui serviciu și Acordul care operează între dvs. și companie. Acești Termeni și Condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor cu privire la utilizarea Serviciului.

Accesul dvs. la și utilizarea Serviciului este condiționată de acceptarea și respectarea acestor Termeni și Condiții. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor Termeni și Condiții, atunci nu puteți accesa serviciul.

Reprezinți că ai peste 18 ani. Compania nu permite celor sub 18 ani să utilizeze serviciul.

Accesul dvs. la și utilizarea Serviciului este, de asemenea, condiționat de acceptarea și respectarea Politicii de Confidențialitate a companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale atunci când utilizați aplicația sau site-ul web și vă informează despre drepturile dvs. de confidențialitate și despre modul în care vă protejează legea. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza serviciul nostru.

Link-uri către alte site-uri
Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de companie.

Compania nu are niciun control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor web ale terților. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că societatea nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de un astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii și Condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Rezilierea
Vă putem rezilia sau suspenda accesul imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, dacă încălcați acești Termeni și Condiții.

La reziliere, dreptul dvs. de a utiliza serviciul va înceta imediat.

Limitarea răspunderii
Fără a aduce atingere daunelor-interese care s-ar putea suporta, întreaga răspundere a Companiei și orice furnizori în conformitate cu orice prevedere a acestor Termeni și remedierea exclusivă pentru toate cele de mai sus va fi limitată la suma plătită efectiv de către dumneavoastră prin intermediul Serviciului sau 100 de DOLARI dacă nu Ați cumpărat ceva prin Service.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, compania sau furnizorii săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru niciun fel de daune speciale, incidentale, indirecte sau de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profitului, pierderea datelor sau a altor informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămări corporale, pierderea confidențialității care rezultă din sau în orice mod legat de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciul, software-ul), chiar dacă compania sau orice furnizor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remedierea nu își atinge scopul esențial.

Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune incidentale sau consecvente, ceea ce înseamnă că este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

“Așa cum este “și” așa cum este disponibil ” Disclaimer
Serviciul vă este furnizat “așa cum este” și “așa cum este disponibil” și cu toate defectele și defectele fără garanție de orice fel. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania, în numele său propriu și în numele Afiliaților și și lor licențiatorii și furnizorii de servicii, în mod expres declina toate garantiile, exprese, implicite, statutare sau de alt fel, cu privire la Servicii, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare, și garantii care pot apărea, desigur, de a face, curs de execuție, utilizare sau practici comerciale. Fără a se limita la cele de mai sus, compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că serviciul va satisface cerințele dvs., va obține rezultatele dorite, va fi compatibil sau va lucra cu orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, va îndeplini orice standarde de performanță sau fiabilitate sau nu va fi

Fără a limita cele de mai sus, nici Societatea, nici a companiei furnizorul face nici o reprezentare sau garanție de orice fel, explicite sau implicite: (i) cu privire la funcționarea sau disponibilitatea Serviciului, sau informațiile, conținutul, materialele sau produsele incluse în acestea; (ii) Serviciul va fi neintrerupt sau fara erori; (iii) cu privire la exactitatea, fiabilitatea sau valută de orice informație sau conținut furnizat prin intermediul Serviciului; sau (iv) că serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele companiei nu conțin viruși, scripturi, cai troieni, viermi, malware, timebombs sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât este posibil ca unele sau toate excluderile și limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. Dar, într-un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în această secțiune vor fi aplicate în cea mai mare măsură executorii în conformitate cu legislația aplicabilă.

Legea Aplicabilă
Legile țării, cu excepția normelor sale privind conflictele de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea de către dvs. a serviciului. Utilizarea de către dvs. a aplicației poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, de stat, naționale sau internaționale.

Soluționarea Litigiilor
Dacă aveți vreo îngrijorare sau dispută cu privire la serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să rezolvați litigiul informal contactând compania.

Pentru utilizatorii Uniunii Europene (UE)
Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană, veți beneficia de orice prevederi obligatorii ale legislației țării în care sunteți rezident.

Conformitatea Juridică A Statelor Unite
Declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul embargoului guvernului Statelor Unite sau care a fost desemnată de Guvernul Statelor Unite drept țară “de susținere a terorismului” și (ii) nu vă aflați pe nicio listă a Guvernului Statelor Unite a părților interzise sau restricționate.

Separabilitate și Renunțare
Separabilitate
Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă sau nevalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și în vigoare.

Renunțare
Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, eșecul de a exercita un drept sau de a solicita îndeplinirea unei obligații în conformitate cu acești Termeni nu va afecta capacitatea unei părți de a exercita un astfel de drept sau de a solicita o astfel de executare în orice moment ulterior și nici renunțarea la o încălcare constituie o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Interpretarea Traducerii
Este posibil ca acești Termeni și Condiții să fi fost traduse dacă le-am pus la dispoziția dvs. pe serviciul nostru. Sunteți de acord că textul original în limba engleză va prevala în cazul unui litigiu.

Modificări ale acestor Termeni și Condiții
Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești termeni în orice moment. Dacă o revizuire este semnificativă, vom face eforturi rezonabile pentru a furniza o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi determinat la discreția noastră.

Continuând să accesați sau să utilizați serviciul nostru după intrarea în vigoare a acestor revizuiri, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, integral sau parțial, vă rugăm să încetați utilizarea site-ului și a serviciului.

Contactați-Ne
Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și Condiții, ne puteți contacta:

Prin e-mail: office@todos-company.ro