Relansarea Programului POR 2.1A

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi (Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.).Ultima deschidere a programului a avut loc in anul 2017, redeschiderea fiind posibila datorita unei suplimentari a bugetului.

Calendarul depunerilor:

Perioada de depunere a proiectelor este 8 iulie – 8 noiembrie 2019, ghidul solicitantului urmand a se lansa pe 6 mai.

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Finantarea care se poate primi este intre 25.000 si 200.000 de euro, care poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Conditii de eligibilitate:

-societatea beneficiara trebuie sa fie din categoria microintreprinderilor (maxim 9 angajati si o cifra de afaceri anuala de pana la 2.000.000 euro), cu minim un an de activitate;

-au inregistrat profit in anul fiscal precedent;

-nu prezinta datorii al bugetul consolidat si la bugetele locale.

Admiterea se va face in ordinea punctajului, calculat conform grilei de evaluare.

Față de primul apel de proiecte organizat în cadrul priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (lansat în mai 2016), principalele modificări și actualizări la ghidul specific vor viza următoarele aspecte:

  1. Lansarea apelului doar în regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă ar permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru (Iasi, Suceava, Bacau, Neamt, Botosani, Vaslui, Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu);
  2. Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală va fi de 90 de zile calendaristice;
  3. Introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017, referitoare la verificarea condiției de eligibilitate privind păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  4. Actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  5. Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări;
  6. Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervențiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007.

Pentru evaluarea sanselor de castig, va stam la dispozitie printr-o solicitare pe site-ul nostru sau la numarul de telefon: 0773.373.400 sau 0787.364.512.

Distribuie