Modificări legislative privind autorizațiile de mediu

Ordinul 1171/2018 („Ordinul) privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 967/15 noiembrie 2018, aduce modificări procesului de autorizare din punct de vedere al protecției mediului și intră în vigoare la data publicării.

Titularul activității autorizate este obligat să solicite autorității competente pentru protecția mediului (Ministerul Mediului, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția locală pentru Protecția Mediului, după caz) aplicarea vizei anuale a autorizației, începând cu anul următor emiterii autorizației sau înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare.

În vederea obținerii vizei, se depun următoarele documente:

  • Cerere (Anexa 1 la Ordin),
  • Raportul anual de mediu (dacă este cazul) și
  • Declarația pe propria răspundere conform căreia activitatea se desfășoară în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația (Anexa 2 la Ordin).

Solicitarea vizei anuale trebuie realizată cu minim 60 zile înainte de împlinirea unui an calendaristic de la emiterea autorizației sau de la aplicarea vizei anterioare. În interval de 10 zile de la înregistrarea solicitării, autoritatea competenta verifică documentația transmisă și stabilește data unei vizite de verificare pe amplasament.

Ca urmare a vizitei pe amplasament, autoritatea competentă întocmește procesul-verbal (Anexa 3 la Ordin) și, în funcție de constatările de pe amplasament:

a) Emite în termen de 3 zile decizia de aplicare a vizei anuale, în cazul în care se constată concordanța între autorizație și activitatea desfășurată, sau

b) Acordă un termen de 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu autorizația, în cazul în care se constată neconcordanțe; dacă problemele nu au fost soluționate în acest termen, autoritatea competentă întocmește decizia motivată de respingere a vizei anuale și înștiințează Garda Națională de Mediu în termen de 3 zile; dacă cerințele sunt îndeplinite în termen, se aplică punctul a).

Aplicarea sau respingerea vizei anuale se realizează prin ordin sau decizie a conducătorului autorității competente de protecția mediului, document care devine anexă și parte integrantă a autorizației (integrate) de mediu. Această decizie trebuie afișată de către titular la loc vizibil.

Ordinul are 4 anexe, care constituie parte integrantă din procedura descrisă.

Pasul următor

Pentru a afla mai multe detalii și pentru a discuta în continuare cu experții noștri, astfel încât sa va conformați cu cerințele legale in domeniul protecției mediului, nu ezitați sa ne contactați.

Vă putem asista pe parcursul procesului de solicitare a vizei anuale, prin elaborarea documentației solicitate, sprijin în cadrul vizitei pe amplasament efectuate de către autoritatea competentă de protecția mediului, precum și asigurarea unei comunicări eficiente cu aceasta

Distribuie