Sunt eligibile în cadrul Programului MICROINDUSTRIALIZARE , societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

– – 10 Industria alimentară
– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare
nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie,
harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei;
fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;
– 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
– 1811 Tipărirea ziarelor;
– 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;
– 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
– 24 Industria metalurgică;
– 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și
instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei
254 Fabricarea armamentului și muniției;
– 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
– 31 Fabricarea de mobilă;
– 32 Alte activități industriale n.c.a