Inspectorii Ministerului Finanțelor Publice vor efectua controale la beneficiarii sponsorizărilor și mecenatelor

Până în prezent, în România nu exista o structură abilitată de lege să efectueze controlul modului în care fondurile primite cu titlu de sponsorizare și mecenat sunt cheltuite de beneficiari, în sensul respectării Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Printr-o recentă ordonanță de guvern, Ministerul Finanțelor Publice, devine organismul cu atribuții de control, prin aparatul propriu de inspecții economico-financiare.

Cadrul legal
În Monitorul Oficial nr. 755 din 31 august 2018 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative.

Noile reglementări clarifică modalitatea prin care se va efectua controlul utilizării sumelor și bunurilor materiale primite de ONG-uri, asociatii si fundatii sau prin sponsorizare si mecenat. Efectuarea controlului se atribuie aparatului de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ANAF.

Ordonanța aduce modificări legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Distribuie