1. Despre această Declarație de confidențialitate

Noi, Grupul de firme Todos & Company, avem în componență următoarele societăți:

S.C. Conseil En Entreprise S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, str. Episcopul Radu, nr.43, corp C1, et.3, ap. 7-8 telefon: 0773373400, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11882/2015, având C.U.I. 35064007

S.C. Todos IT Solutions S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Str. Sulfului, nr. 5, Camera 3, biroul nr. 1, telefon: 0773373400, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12870/14.07.2017, având C.U.I. 37985229

și suntem responsabili cu protecția datelor cu caracter personal. Prezenta Declarație de Confidențialitate se aplică pentru toate societățile care fac parte din acest Grup de firme.

În continuare, denumirea “Todos & Company va fi utilizată pentru a face referire la toate societățile din grupul de firme.

Prezenta Declarație de confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră și cum le prelucrăm. Această declarație se aplică următoarelor persoane:

  • Toți foștii, actualii și potentialii clienți ai Todos & Company. Avem obligația legală de a păstra datele pe care le colectăm despre dvs., inclusiv o anumită perioadă de timp după încetarea relației.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data nașterii, numărul de cont, adresa IP sau informațiile despre plățile pe care le-ați efectuat din contul dvs. bancar.

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora. Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

De asemenea, folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, din mass media, sau care sunt furnizate în mod legitim de alte companii sau terti.

2. Tipurile de date pe care le colectăm despre dvs.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

  • Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau a dispozitivului dvs. mobil, infromații poștale și alte informații utilizate pentru a expedia un document, date de facturare, precum și în cazul în care serviciile poștale sau curierat sunt furnizate prin intermediul unuia dintre transportatorii parteneri.
  • Informatii financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în urma unor tranzactii.
  • Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile privind afișările de pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și istoricul de navigare.

Informații personale colectate din alte surse

  • Social Media. Vă permitem sa distribuiti informatii pe site-uri de socializare (ex: Facebook) Aceste site-uri ne pot oferi acces automat la anumite informatii personale pe care le pastrează despre dvs. (ex. adresa de e-mail). Prin asocierea unui cont administrat de un site de socializare cu contul dvs. și autorizându-ne să accesăm aceste informații, sunteți de acord că putem colecta, utiliza și păstra informațiile furnizate în conformitate cu acest acord de confidențialitate.
  • Dacă ne furnizați informații personale despre o altă persoană fizică, trebuie sa faceti acest lucru numai cu acordul acelei persoane. Trebuie să o informați cum colectăm, folosim, dezvăluim și păstrăm informațiile personale în conformitate cu acest acord de confidențialitate.

Datele sensibile

Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dvs., etnia, credințele religioase sau politice, cu excepția cazurilor în care acest lucru este absolut necesar.

Datele minorilor

Conținutul site-ului și a informațiilor promovate de Todos & Company nu este destinat minorilor dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

3. Ce facem cu datele dvs. personale

Nu folosim datele dvs. personale decât în scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:

Administrarea. Atunci când încheiem un contract de Prestătri servicii între Prestator și Beneficiar avem obligația legală de a colecta datele personale care verifică identitatea dvs. (de exemplu, o copie după cartea de identitate sau pașaport) și de a evalua dacă vă putem accepta în calitate de client. De asemenea, trebuie să cunoaștem adresa și numărul dvs. de telefon pentru a vă putea contacta.

Furnizarea de produse și servicii. Folosim informațiile despre dvs. cu scopul de a evalua dacă sunteți eligibil pentru anumite lini de finantare.

Marketing personalizat. Putem să vă trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a vă oferi un produs sau un serviciu pe baza circumstanțelor dvs. personale

Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii. Atunci când vizitați site-ul nostru web, când sunați la birourile noastre sau vizitați unul dintre birourile noastre colectăm informații despre dvs. Analizăm aceste informații pentru a identifica nevoile dvs. potențiale și evaluăm adecvarea produselor sau serviciilor. De exemplu, putem să vă sugerăm oportunități de investiții adecvate profilului dvs.

Putem să folosim datele dvs. pentru a vă trimite oferte personalizate prin poștă, e-mail sau pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile comerciale sau de marketing direct cu condiția să nu se suprapună cu clauzele contractuale care prevad altfel.

Prevenirea și detectarea fraudei și securitatea datelor: Avem datoria de a proteja datele dvs. personale și de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor. Acestea includ informațiile pe care suntem obligați să le colectăm despre dvs., ca de exemplu, în scopul conformității cu regulamentele privind combaterea fraudelor cu fonduri Europoene, a finanțării actelor de terorism și a fraudei fiscale.

Toate tipurile de date pe care le prelucrăm în orice scop încercam să le reducem sau chiar să eliminăm cât de mult posibil informațiile cu caracter personal.

4. Cui și de ce împărtășim datele dvs.

Putem divulga informațiile dvs. personale unor terțe părți.

Această divulgare de date poate fi necesară pentru ca noi să vă oferim acces la serviciile noastre, să ne conformăm obligațiilor legale naționale, să ne optimizăm activitățile de marketing și publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre. Încercam sa minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat. Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul dvs.

Parteneri ai Todos & Company și furnizori de servicii după cum urmează:

Transferăm date în cadrul birourilor sau firmelor din Grupul de firme Todos & Company în scop operațional, de reglementare sau de raportare, ca de exemplu, pentru a efectua verificarea noilor clienți, sau pentru a furniza anumite servicii.

În cazul în care folosim alți furnizori de servicii, nu comunicăm decât datele cu caracter personal care sunt strict necesare pentru realizarea unei anumite sarcini.

Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul:

Servicii de curierat, recuperări creanțe, servicii de certificare, servicii de transport, servicii de internet, de transmitere a mesajelor pe e-mail, servicii de telefonie mobilă, servicii de plăți bancare, servicii de marketing, de mentenanță IT, administrare website, servicii de protecția muncii, servicii de emitere bonuri valorice.

În toate aceste cazuri partenerii sau furnizorii de servicii aleg să respecte regulamentul european de protectie a datelor.

Reprezentanți de vânzări

Comunicăm informații agenților independenți care acționează în numele nostru. Acești agenți sunt înregistrați în conformitate cu legislația locală și funcționează pe baza unui contract de colaborare cu clauze de respectare a Regulamentului de Protecție a Datelor.

Ori de câte ori comunicăm datele dvs. personale la nivel intern, terților, colaboratorilor, furnizorilor se servicii, luăm măsurile de siguranță necesare pentru a le proteja.

5. Drepturile dvs. și cum le respectăm

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client pentru a stabili cum sunt utilizate informațiile dvs. personale. Aceste drepturi includ:

Dreptul de a accesa informațiile Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către societatea noastra. Puteți să vă exercitați acest drept online sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. chiar și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți client Todos & Company, vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje, folosind linkul „dezabonare din subsolul fiecărui e-mail comercial. Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Todos & Company dacă avem obligația legală de a le prelucra; dacă este necesar să încheiem un contract cu dvs.; daca prin contract ne-am obligat să vă trimitem informații personalizate iar dumneavoastră v-ați obligat să le primiți, chiar dacă ați optat să nu mai primiți mesaje comerciale personalizate.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care

• considerați că informațiile sunt inexacte

• prelucrăm datele în mod ilegal

• Todos & Company nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție

• v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către Todos & Company în interesele legitime ale firmei

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dvs. cu caracter personal direct dvs. sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:

• datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate

• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea

• obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către Todos & Company în interesele legitime ale firmei sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate

• Todos & Company prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal, sau o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către Todos & Company

Dreptul la reclamații

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Todos & Company. De asemenea, atunci cand situatia nu a putut fi rezolvata intre părti, puteți contacta autoritatea pentru protecția datelor.

Exercitarea drepturilor dvs.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Veți găsi datele de contact ale biroului Todos & Company la finalul acestei Declarații de confidențialitate. Modul în care vă exercitați drepturile depinde de produsul Todos & Company pe care îl folosiți. Se poate realiza prin intermediul site-ului nostru web, vizitând sediul nostru central sau prin telefon. Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la 72 de ore. Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a vă soluționa cererea, vă vom informa cât timp suplimentar este necesar și vă vom oferi motivele întârzierii. În anumite cazuri, putem respinge cererea dvs. Dacă este permis prin lege, vă vom informa în timp util de ce am respins cererea.

6. Datoria dvs. de a furniza datele

Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dvs., astfel încât să putem să începem și să ne executăm datoriile în calitate de Prestator și să ne onorăm obligațiile contractuale asociate. De asemenea, avem obligația legală de a colecta anumite informații. Fără aceste date, este posibil să nu putem trimite o factura sau să nu putem efectua anumite activități.

7. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde la toate nivelurile firmelor noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate. În plus, angajații Todos & Company au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil.

8. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Nu avem dreptul să păstrăm datele dvs. cu caracter personal decât pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile fie să să obținem un nou consimțământ din partea dumneavoastră, fie să arhivăm datele.

9.Contactați-ne

Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile Todos & Company în privința datelor și despre modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne trimiteți un e-mail, să ne telefonați sau să vizitați biroul central. Puteți găsi o listă cu datele de contact la finalul acestei Declarații de confidențialitate.

10.Domeniul de aplicare a prezentei Declarații de confidențialitate

Acest document reprezintă Declarația de confidențialitate a fiecărei firme din Grupul de firme Todos & Company. Declarația se aplică tuturor entităților și birourilor Todos & Company în măsura în care acestea prelucrează date cu caracter personal. Putem modifica prezenta Declarație de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care Todos & Company prelucrează datele cu caracter personal. Această versiune a fost modificată la 24 Mai 2018.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, la nr de telefon +40.786.147.877 sau prin e-mail la: protectiadatelor@todos-company.ro. În plus, am numit un ofițer pentru Protectia Datelor care poate fi contactat zilnic de Luni până Vineri între orele 9:00 – 16:30 dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.