1. Despre această Declarație de confidențialitate

Noi, Grupul de firme TODOS & COMPANY, avem în componență următoarele societăți:

și suntem responsabili de protecția datelor cu caracter personal. Prezenta Declarație de Confidențialitate se aplică pentru toate societățile care fac parte din Grupul de firme.

În continuare, denumirea “Todos & Company va fi utilizată pentru a face referire la toate societățile din grupul de firme.

Prezenta Declarație de confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră, cum le prelucrăm și cum le păstrăm. Această declarație se aplică următoarelor persoane:

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data nașterii, numărul de cont, adresa IP sau informațiile despre plățile pe care le-ați efectuat din contul dvs. bancar.

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora. Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

De asemenea, folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, din mass media, sau care sunt furnizate în mod legitim de alte companii sau terti.

2. Tipurile de date pe care le colectăm despre dvs.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

Informații personale colectate din alte surse

Datele sensibile

Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dvs., etnia, credințele religioase sau politice, cu excepția cazurilor în care acest lucru este absolut necesar.

Datele minorilor

Conținutul site-ului și a informațiilor promovate de Todos & Company nu este destinat minorilor dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

3. Ce facem cu datele dvs. Personale?

Folosim datele dvs. personale doar în scopuri legitime de afaceri. Aceste scopuri includ:

Putem să folosim datele dvs. pentru a vă trimite oferte personalizate prin poștă, e-mail sau pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile comerciale sau de marketing direct, cu condiția să nu se suprapună cu clauzele contractuale care prevad altfel.

Toate tipurile de date pe care le prelucrăm în orice scop încercam să le reducem sau chiar să evităm pe cât de mult posibil preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

4. Cui și de ce împărtășim datele dvs?

Putem divulga informațiile despre dvs. sau datele personale unor terțe părți.

Această divulgare de date poate fi necesară pentru ca noi să vă oferim acces la serviciile noastre, pentru a putea îndeplini obiectul contractului, sau în situația în care pentru prestarea serviciului este necesar absolut necesar aportul unui terț. De asemenea, mai putem divulga informații sau date personale pentru a ne conforma obligațiilor legale naționale, pentru a ne optimiza activitățile de marketing și publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre. Încercăm totodată să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat. Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără obținerea în prealabil a acordului dvs.

Parteneri ai Todos & Company și furnizori de servicii după cum urmează:

Transferăm date în cadrul birourilor sau firmelor din Grupul de firme Todos & Company în scop operațional, de reglementare sau de raportare. De exemplu: pentru a efectua verificarea noilor clienți sau pentru a furniza anumite servicii.

În cazul în care folosim alți furnizori de servicii, nu comunicăm decât datele cu caracter personal care sunt strict necesare pentru realizarea unei anumite sarcini sau a unui anumit serviciu.

Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul:

Servicii de curierat, recuperări creanțe, servicii de certificare, servicii de transport, servicii de internet, de transmitere a mesajelor pe e-mail, servicii de telefonie mobilă, servicii de plăți bancare, servicii de marketing, de mentenanță IT, administrare website, servicii de protecția muncii sau servicii de emitere bonuri valorice.

În toate aceste cazuri partenerii sau furnizorii de servicii aleg să respecte regulamentul european de protectie a datelor.

Reprezentanți de vânzări

Comunicăm informații agenților independenți care acționează în numele nostru. Acești agenți sunt înregistrați în conformitate cu legislația locală și funcționează pe baza unui contract de colaborare cu respectarea clauzelor din Regulamentul de Protecție a Datelor.

Ori de câte ori comunicăm datele dvs. personale la nivel intern, terților, colaboratorilor, furnizorilor se servicii, luăm măsurile de siguranță necesare pentru a le proteja.

5. Drepturile dvs. și cum le respectăm

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client sau partener de afaceri iar pentru a expune transparent utilizarea informațiilor dvs. personale vă aducem la cunoștință că drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne solicitați să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și respectivii terți în acest sens.

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către societățile din grupul nostru. Puteți să vă exercitați acest drept online sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. chiar și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți client Todos & Company, vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje din partea noastră folosind linkul pentru „dezabonare din subsolul fiecărui e-mail comercial. Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Todos & Company dacă avem obligația legală de a le prelucra; dacă este necesar să încheiem un contract cu dvs.; dacă prin contract ne-am obligat să vă trimitem informații personalizate iar dumneavoastră v-ați obligat să le primiți, chiar dacă ați optat să nu mai primiți mesaje comerciale personalizate.

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care:

• considerați că informațiile sunt inexacte;

• prelucrăm datele în mod illegal;

• Todos & Company nu mai are nevoie de datele respective dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție;

• v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către Todos & Company în interesele legitime ale firmei;

Aveți dreptul să ne solicitați transferarea datele dvs. cu caracter personal direct dumneavoastră sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și numai cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:

• datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

• obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către Todos & Company în interesele legitime ale firmei sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate;

• Todos & Company prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal, sau o reglementare a Uniunii Europene ori a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către Todos & Company.

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Todos & Company. De asemenea, atunci cand situatia nu a putut fi rezolvată intre părti, aveți posibilitatea de a vă adresa autorității responsabile pentru protecția datelor.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile să faceți o modificare a dateor pe care le deținem depsre dumneavoastră ori o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Veți găsi datele de contact ale biroului Todos & Company la finalul acestei Declarații de confidențialitate. Modul în care vă exercitați drepturile depinde de produsul Todos & Company pe care l-ați achiziționat. Exercitarea drepturilor dumneavoastră, se poate efectua (după caz) prin intermediul site-ului nostru web, vizitând sediul nostru central sau prin telefon. Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la maximum 72 de ore. Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a soluționa cererea dumneavoastră, vă vom informa timpul suplimentar care este necesar și vă vom expune motivele justificate ale întârzierii. În fncție de caz, putem respinge cererea dvs. Acolo unde prin lege este permis, vă vom informa de ce am respins cererea dumneavoastră.

6. Datoria dvs. de a furniza datele

Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dvs., astfel încât să putem începe executarea obligațiilor în calitate de Prestator și să ne onorăm obligațiile contractuale asociate. De asemenea, avem obligația legală de a colecta anumite informații. Fără aceste date, este posibil să nu putem trimite o factura sau să nu putem efectua anumite activități iar fără acestea să nu putem îndeplini obiectul contractului.

7. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde la toate nivelurile firmelor noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră. În plus, angajații Goodwil au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil fără acordul dumneavoastră obținut în prealabil.

8. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Avem dreptul de a păstra datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile fie să să obținem un nou consimțământ din partea dumneavoastră, fie să arhivăm datele.

9.Contactați-ne

Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile Todos & Company în privința datelor și despre modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne trimiteți un e-mail, să ne apelați telefonic sau să ne vizitați la biroul nostrum central. Puteți găsi o listă cu datele de contact la finalul acestei Declarații de confidențialitate.

10.Domeniul de aplicare a prezentei Declarații de confidențialitate

Acest document reprezintă Declarația de confidențialitate a fiecărei firme din Grupul de firme Todos & Company. Declarația se aplică tuturor entităților și birourilor Todos & Company în măsura în care acestea prelucrează date cu caracter personal. Putem modifica prezenta Declarație de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care Todos & Company prelucrează datele cu caracter personal. Această versiune a fost modificată la 11 Iulie 2019.