200 000 Euro Nerambursabili – Lansarea ghidului final POR 2.1A

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat astăzi ghidul specific pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR, axa 2.1.A – microîntreprinderi. Solicitanții pot obține până la 200.000 euro, contribuția fondurilor nerambursabile fiind de maximum 90% din valoarea proiectului.

Activitățile finanțate:

– Producția de textile, țesături, elemente de tâmplărie, elemente de hârtie, carton, produse chimice, produse din cauciuc, sticlă, cărămizi, producția materialelor de construcție, articole din metal, echipamete electronice, utilaje, vehicule, mobilier, bijuterii, articole sportive ;

-Activități de reciclare, de construcție, reparații, întreținere vehicule;

-Activități de transport;

-Activități de cazare;

-Activități media: producție cinematografică, design, foto-video, editare software și portaluri web;

-Activități medicale și sportive.

Perioada depunerii: 8 iulie – 8 noiembrie 2019, în ordinea punctajului obținut.

Pentru acest apel de proiecte s-au alocat 77,44 milioane euro, în funcție de regiunile de dezvoltare, după cum urmează: Regiunea Nord-Est (26,26 mil euro), Centru (14,47 mil euro), Sud-Vest Oltenia (13,03 mil euro),Sud-Est (12,91 mil euro) și Vest (10,77 mil euro).

Coduri CAEN eligibile!

Categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile în acest apel de proiecte

7 – cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
15 – cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
8 – cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
17 – cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului
12 – cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
38 – cheltuieli pentru amenajarea terenului
39 – cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
13 – cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
40 – cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
14 – cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
42 – studii cf HG 907/ studii de teren cf HG 28
43 – cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații
44 – proiectare și inginerie
45 – cheltuieli pentru consultanță
46 – cheltuieli pentru asistență tehnică
15 – cheltuieli pentru investiția de bază
53 – cheltuieli pentru construcții și instalații
54 – cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)
55 – cheltuieli cu active necorporale
16 – cheltuieli cu organizarea de șantier
57 – cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații
58 – cheltuieli conexe organizării de șantier
17 – cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
59 – cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
18 – cheltuieli diverse și neprevăzute
60 – cheltuieli diverse și neprevăzute

Pentru evaluarea șanselor de câștig, vă stăm la dispoziție printr-o solicitare pe site-ul nostru sau la numerele de telefon: 0773.373.400 și 0787.364.512.

Distribuie